Supporten har upphört för Windows XP

Supporten har upphört för Windows XP 8 april 2014 upphörde supporten från Microsoft och uppdateringar kommer inte längre att vara tillgängliga för Windows XP. Låt inte din dator vara oskyddad. Kontakta oss för mer information