Supporten har upphört för Windows XP

Winxp

Supporten har upphört för Windows XP
8 april 2014 upphörde supporten från Microsoft och uppdateringar kommer inte längre att vara tillgängliga för Windows XP. Låt inte din dator vara oskyddad.

Kontakta oss för mer information