Varning för bluffmejl från Skatteverket

skvVarning för bluffmejl från Skatteverket

I ett bluffmejl som är i omlopp uppmanas mottagaren att öppna en zipfil och fylla i kontouppgifter. Skatteverket är inte avsändare.

Skatteverkets råd är att inte öppna filen och att radera mejlet.

http://www.skatteverket.se/omoss/nyheter/2015/nyheter/varningforbluffmejl.5.7be5268414bea064694c3aa.html