Vi har skyddet mot cryptolockers och dom flästa nya oupptäckta skadligakoder.

Panda

SKYDD MOT ZERO-DAY-ANGREPP OCH APT:ER

Adaptive Defense skyddar slutpunkter, servrar och bärbara datorer i såväl ditt företagsnätverk som ute på fältet, genom att blockera program som på grund av sina egenskaper eller sitt agerande inte kan anses vara ofarliga eller säkra att köra.

VARFÖR BEH ADAPTIVE DEFENSE OM DU REDAN HAR ETT ANTIVIRUSPROGRAM PÅ FÖRETAGET?

Utvecklingen av traditionella antiviruslösningar har varit linjär, men volymen av skadlig kod har ökat exponentiellt och angreppen blir allt mer avancerade.

Den här nya trenden, i kombination med allt mer komplexa IT-miljöer, gör det möjligt för hackare att komma åt företag och lämna skadlig kod, som sedan ligger gömd under längre perioder.

Vi har tekniken: Adaptive Defense är mer än ett antivirusprogram för företag

Den nya tekniken i Adaptive Defense gör det möjligt för dig att skydda ditt företag mot skadlig kod som utnyttjar tidsglappet mellan ett nytt virus och neutraliseringen av det.

 

kontakta oss för mer information.