Markoolio – Datasyrd ytterbelysing Del 1

Markoolio

Vi har ett Projekt med Svanstöms El och VVS hemma hos Markoolio ska starta upp en ett system för has uterbelysning som är datastyrd så grannaran tvärts över vattnet blir glada igen med ett färgglatt hus igen.