Ändringar i digitala marknätet TV 5 Dec 2017

Ändringar i digitala marknätet TV 5 Dec 2017

AVSLUTANDE NÄTFÖRÄNDRINGAR AVSEENDE 700 MHZ-UTRYMNINGEN

Utrymningen av 700 MHz-bandet är nu avklarad i hela Sverige. För att ytterligare effektivisera utsändningen genomförs den 5:e december några mindre justeringar i marknätet.

Nätförändringarna kommer att genomföras tisdagen den 5 december med start kl. 10.00 och beräknas ta hela dagen.

Utsändning av gamla Service ID (SID) upphör för SVT1 HD, SVT2 HD, TV4 SD, TV4 HD samt Sjuan

I samband med 700 MHz-utrymningen har det varit nödvändigt att byta så kallad Service ID (SID) för ett antal programtjänster i marknätet. Detta byte har genomförts i form av en mjuk övergång där de gamla SID-värdena har sänts parallellt med de nya sedan mars 2016.

Den 5 december upphör Teracom med utsändningen av de gamla SID-värdena. De tjänster som berörs av är SVT1 HD, SVT2 HD, TV4 SD, TV4 HD och Sjuan.

Kanalsökning/ominstallation

De som redan genomfört en kanalsökning/ominstallation eller uppdaterat till de nya SID-värdena för programtjänsterna i samband med utrymningen av 700 MHz-bandet kommer inte att påverkas av att utsändningen upphör av de gamla SID-värdena. I annat fall behöver man genomföra en kanalsökning/ominstallation av sin digitalbox eller tv. Kanlsökningen/ominstallationen går bra att genomföra redan nu.

I tabellen nedan hittar du de SID-värden som kommer finnas kvar för berörda programtjänsterna efter den 5 december. Notera att samma SID-värde gäller i hela landet för respektive programtjänst.

källa