Bahnhof om datalagringen och massövervakningen

Datalagringen och massövervakningen skulle skydda oss från terror, hette det. Idag kom beslutet svart på vitt: Vid ”misstanke om brott” måste Bahnhof lämna ut uppgifter ”oavsett brottets eventuella påföljd”.

Myndigheterna vill ha full sökbarhet in i medborgarnas digitala liv, utan att operatörerna eller domstolarna blandar sig i.

Exakt detta varnade vi för!

 

Bahnhof1